กรุณากรอกรหัสบัตรประชาชนเพื่อทำการแก้ไขข้อมูลการสมัคร
กรอกรหัสบัตรประชาชน  
 หมายเหตุ : สงวนเฉพาะผู้ที่สมัครระบบรับตรงเท่านั้น!!

 สำหรับผู้สมัครระบบโควตาเรียนดีที่จัดสรรผ่านโรงเรียนที่ต้องการแก้ไขข้อมูลการสมัคร
 !!กรุณาคลิ๊กเพื่อเข้าสู่ระบบสำหรับเข้าไปแก้ไขข้อมูลการสมัคร!!