ข้อแนะนำการลงชื่อใช้งานระบบ
กรอกชื่อผู้ใช้ระบบ(UserName) และรหัสผ่าน(Password) ตามที่ได้รับแจ้ง
จากทางมหาวิทยาลัยแม่โจ้เท่านั้น
ระบบจะแยกความแตกต่างระหว่างตัวอักษรเล็กและใหญ่
จาก ชื่อผู้ใช้ระบบ(UserName) และรหัสผ่าน(Password)
ในกรณีที่ได้รับการจัดสรรโควตาแต่ไม่สามารถเข้าสู่ระบบได้ กรุณาโทรติดต่อ
เบอร์โทร 053-875-375 ในวันและเวลาราชการเท่านั้น
 
  ลงชื่อเข้าใช้งานระบบรับสมัครโควตา
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน