ระบบรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระบบรับสมัครตรง หลักสูตร 4 ปี และ 5 ปี
 
ที่สาขาวิชาคุณสมบัติจำนวนรับ