ข่าวกิจกรรม

ฝ่ายสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ

63 ม.4 ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50290

053-873476-79 แฟกซ์ 053-873452
E-mail : coopmju@gmaejo.mju.ac.th
แสดงผลภาษา EN | TH