ข่าวประกาศ ข่าวประกาศ สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ

ประกาศ

หัวข้อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่เครืองมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์

รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่เครืองมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ จำนวน 5 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ได้แก่ บริษัท อิเล็คโทรนิคส์ คอมแอนด์คอน จำกัด อ่านประกาศ
  • ประกาศเมื่อ : 22/3/2561 10:54:22