ข่าวประกาศ ข่าวประกาศ สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ

กำหนดการ

หัวข้อ
แจ้งกำหนดการตารางสอบปลายภาค ประจำภาคเรียน 1/2560 ระหว่างวันที่ 2-12 ต.ค. 2560

รายละเอียด
ตารางสอบปลายภาค ประจำภาคเรียนที่ 1/2560 ระหว่างวันที่ 2 ตุลาคม ถึงวันที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2560
  • ประกาศเมื่อ : 8/9/2560 10:07:15