ข่าวประกาศ ข่าวประกาศ สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ

กำหนดการ

หัวข้อ
นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ให้ลงทะเบียนเพื่อเข้าอบรมการลงทะเบียนออนไลน์

รายละเอียด
นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ให้ลงทะเบียนเพื่อเข้าอบรมการลงทะเบียนออนไลน์ โดยจะมีการอบรมระหว่างวันที่ 18-22 ก.ย. 2560 วันละ 2 รอบ ให้นักศึกษาเข้าลงทะเบียนเพื่อเลือกรอบการอบรมได้ที่ ระบบสารสนเทศสำหรับนักศึกษา
  • ประกาศเมื่อ : 8/9/2560 10:05:35