ข่าวประกาศ ข่าวประกาศ สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ

กำหนดการ

หัวข้อ
นศ. 57 (4ปี) และ 59 (2ปี) ลงทะเบียนทดสอบสมิทธิภาพทั่วไปด้านภาษาอังกฤษ

รายละเอียด
นศ. รหัส 57 (4ปี) และรหัส 59 (2ปี) ให้ลงทะเบียนทดสอบสมิทธิภาพทั่วไปด้านภาษาอังกฤษ โดยมีกำหนดการสอบในวันที่ 1 ต.ค. และ 15 ต.ค. นศ.สามารถลงทะเบียนสอบได้ในระบบสารสนเทศสำหรับนักศึกษา
  • ประกาศเมื่อ : 3/8/2560 9:37:40