ข่าวประกาศ ข่าวประกาศ สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ

อีเมล์มีปัญหา

หัวข้อ
ติดต่อสอบถามเรื่องการใช้งานระบบ E-mail มหาวิทยาลัย ที่หมายเลข 053-873271

รายละเอียด
หากพบปัญหาการใช้งาน E-mail Account ของมหาวิทยาลัย สามารถติดต่อสอบถามได้ที่หมายเลข 053-873271
  • ประกาศเมื่อ : 10/7/2563 11:59:37