ข่าวประกาศ ข่าวประกาศ สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ

ms-teams

หัวข้อ
ติดต่อสอบถามเรื่องการใช้งานระบบ MS-Teams ที่หมายเลข 053-873277

รายละเอียด
นักศึกษา/อาจารย์ผู้สอน ที่มีข้อสงสัย/ปัญหา ในการใช้งานระบบการเรียนการสอนออนไลน์ MS-Teams สามารถติดต่อสอบถามเรื่องการใช้งานระบบ ที่หมายเลข 053-873277
  • ประกาศเมื่อ : 8/7/2563 11:57:53