ข่าวประกาศ ข่าวประกาศ สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ

ขยายเวลา

หัวข้อ
แนวทางการจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

รายละเอียด
ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง แนวทางการจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 --> อ่านประกาศแนวทางการจัดการเรียนการสอน
  • ประกาศเมื่อ : 2/6/2563 10:44:08