ข่าวประกาศ ข่าวประกาศ สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ

รายวิชาที่เปิดสอน

หัวข้อ
แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการกลางจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน

รายละเอียด
แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการกลางจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน มีมติเห็นชอบการเปิดรายวิชาภาคฤดูร้อน ประจำปีการศึกษา 2562 จำนวน 71 รายวิชา


---> อ่านมติคณะกรรมการฯ
  • ประกาศเมื่อ : 25/3/2563 10:35:07