ข่าวประกาศ ข่าวประกาศ สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ

ลิ้งค์ Application

หัวข้อ
รายชื่อและวิธีการใช้งาน Application ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนแบบออนไลน์

รายละเอียด
รายชื่อและวิธีการใช้งาน Application ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนแบบออนไลน์ ร่วมไปถึงการประชุม สื่อสาร ติดต่องานแบบออนไลน์

รายชื่อ Application
  • ประกาศเมื่อ : 24/3/2563 13:42:14