ข่าวประกาศ ข่าวประกาศ สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ

แนวทาง

หัวข้อ
แนวทางการจัดการเรียนการสอนภาคการศึกษาฤดูร้อน 2562 ภายใต้สถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19

รายละเอียด
แนวทางการจัดการเรียนการสอนภาคการศึกษาฤดูร้อน 2562 ภายใต้สถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19

---> อ่านประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้
  • ประกาศเมื่อ : 24/3/2563 12:04:53