Welcome :: ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ :: Welcome
  
ข่าวประกาศ | NEWS
ระบบตรวจสอบที่นั่งบัณฑิต พิธีพระราชทานปริญญาบัตร
เลื่อนสอบปลายภาค ภาคปลาย ปีการศึกษา 2556 ไปเป็นวันที่ 5-13 มีนาคม 2557
รับสมัครสอบแข่งขันบรรจุแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา
ประกาศของหาย...นักศึกษาติดต่อรับสมุดบัญชีธนาคารที่ทำตกไว้คืน
นักศึกษาสามารถตรวจสอบตารางสอบปลายภาค 1/56 ได้แล้ว
ให้นักศึกษาตรวจสอบกำหนดการปฏิทินการศึกษาอาเซียน
ประกาศ สอบราคาซื้อวัสดุเพื่อใช้ในราชการ


กิจกรรม | ACTIVITY