สายตรงผู้อำนวยการสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ สำหรับแจ้งข้อมูล ปัญหา ฯลฯ ผ่านสายตรงถึงผู้อำนวยการสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ

กรอกข้อมูลสายตรงผู้อำนวยการ

หากต้องการสอบถามข้อมูล หรือแจ้งปัญหาการรับสมัคร นศ. แนะนำให้ติดต่อฝ่ายรับสมัครโดยตรง เพื่อให้ท่านรับข้อมูล / รับการแก้ปัญหาโดยเร็ว
ติดต่อ-สอบถาม ฝ่ายรับสมัครนักศึกษา หมายเลขโทรศัพท์ 053-873460 , 053-873461