แอพลิเคชั่นสำหรับประยุกต์ใช้งานสำหรับการเรียนการสอนออนไลน์ สำหรับการเรียนการสอนออนไลน์ การติดต่อสื่อสาร ประชุม ฯลฯ