กิจกรรมสำนัก กิจกรรม สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ

กิจกรรมสำนัก

หัวข้อ
สำนักเทคโนโลยีดิจิทัล ม.นครพนม ให้เกียรติเยี่ยมชมห้องเรียน Smart Classroom อาคาร 80 ปี

รายละเอียด
สำนักเทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยนครพนม ให้เกียรติเยี่ยมชมดูงานระบบห้องเรียน Smart Classroom อาคารเรียนรวมแม่โจ้ 80 ปี เพื่อเป็นประโยชน์ในการนำความรู้ที่ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ไปพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัยต่อไป โดยในโอกาสนี้มี รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ และรองผู้อำนวยการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและยุทธศาสตร์ และเจ้าหน้าที่จากบริษัทลานนาคอม รวมไปถึงเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ให้การต้อนรับและให้ข้อมูลกับคณะผู้ดูงาน เมื่อวันที่ 23 ก.ค. 2562 ณ อาคารเรียนรวมแม่โจ้ 80 ปี
  • ประกาศเมื่อ : 23/7/2562 14:43:52
รูปภาพกิจกรรม
Act Image
Act Image
Act Image
Act Image
Act Image
Act Image