กิจกรรมสำนัก กิจกรรม สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ

กิจกรรมสำนัก

หัวข้อ
โรงเรียนอมก๋อยวิทยาคม เยี่ยมชมมหาวิทยาลัย และรับฟังแนวทางการศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยแม่โจ้

รายละเอียด
โรงเรียนอมก๋อยวิทยาคม เยี่ยมชมมหาวิทยาลัย และรับฟังแนวทางการศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยมีคณาจารย์จากแต่ละหลักสูตรให้ความรู้ และแนะแนว แนวทางการศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เมื่อวันที่ 9 ก.ค. 2562 ณ ห้องเอกภพ อาคารจุฬาภรณ์
  • ประกาศเมื่อ : 10/7/2562 17:37:15
รูปภาพกิจกรรม
Act Image
Act Image
Act Image
Act Image
Act Image
Act Image
Act Image
Act Image
Act Image
Act Image
Act Image
Act Image
Act Image
Act Image
Act Image
Act Image
Act Image
Act Image
Act Image
Act Image
Act Image