กิจกรรมสำนัก กิจกรรม สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ

กิจกรรมสำนัก

หัวข้อ
สำนักบริหารฯ ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สัมภาษณ์นักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือก TCAS รอบที่ 4

รายละเอียด
สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สัมภาษณ์ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกระบบ TCAS รอบที่ 4 ณ ศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2562
  • ประกาศเมื่อ : 31/5/2562 13:58:06
รูปภาพกิจกรรม
Act Image
Act Image
Act Image
Act Image
Act Image
Act Image