กิจกรรมสำนัก กิจกรรม สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ

กิจกรรมสำนัก

หัวข้อ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดโครงการจัดทำแผนแม่บทด้านวิชาการ และพิธีลงนามความร่วมมือด้านวิชาการ

รายละเอียด
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดโครงการจัดทำแผนแม่บทด้านวิชาการ ระยะ 5 ปี และพิธีลงนามความร่วมมือด้านวิชาการ : การผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่ ระหว่าง มหาวิทยาลัยแม่โจ้และบริษัทเบทาโกร จำกัด (มหาชน) ทั้งนี้ในโครงการเดียวกันได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ คลินิค นายแพทย์ อุดม คชินธร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ บรรยายหัวข้อการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยในยุค Disruption ภายใต้กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2562 ณ ห้องแกรนด์ฮอลล์ โรงแรมอิมพีเรียลแม่ปิง
  • ประกาศเมื่อ : 5/3/2562 16:22:21
รูปภาพกิจกรรม
Act Image
Act Image
Act Image
Act Image
Act Image
Act Image
Act Image
Act Image
Act Image
Act Image
Act Image
Act Image
Act Image
Act Image
Act Image
Act Image
Act Image
Act Image
Act Image
Act Image
Act Image
Act Image
Act Image
Act Image