กิจกรรมสำนัก กิจกรรม สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ

กิจกรรมสำนัก

หัวข้อ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ให้เกียรติเยี่ยมชม แลกเปลี่ยน เรียนรู้ กับสำนักบริหารฯ

รายละเอียด
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ให้เกียรติเยี่ยมชม แลกเปลี่ยน เรียนรู้ กับสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ โดยมีผู้บริหารสำนัก และหัวหน้ากลุ่มภารกิจให้การต้อนรับคณะดูงาน โดยคณะดูงานยังได้เยี่ยมชมการใช้งานห้องเรียน Smart Classroom ภายในอาคารเรียนรวม 80 ปี เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้องประชุมสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ และอาคารเรียนรวม 80 ปี มหาวิทยาลัยแม่โจ้
  • ประกาศเมื่อ : 5/3/2562 13:49:25
รูปภาพกิจกรรม
Act Image
Act Image
Act Image
Act Image
Act Image
Act Image
Act Image
Act Image
Act Image
Act Image
Act Image
Act Image