กิจกรรมสำนัก กิจกรรม สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ

ประชุม

หัวข้อ
สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ ดำเนินการจัดการประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 1

รายละเอียด
สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ ดำเนินการจัดการประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 1 โดยมีคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิทั้งภายในและภายนอก ร่วมประชุม เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้องประชุมสภา ชั้น 5 อาคารสำนักงานอธิการบดี
  • ประกาศเมื่อ : 5/3/2562 12:07:54
รูปภาพกิจกรรม
Act Image
Act Image
Act Image
Act Image
Act Image
Act Image
Act Image
Act Image
Act Image
Act Image