กิจกรรมสำนัก กิจกรรม สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ

กิจกรรมสำนัก

หัวข้อ
สำนักบริหารจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ในหัวข้อ การบันทึกข้อมูลหลักสูตรในระบบ CHECO

รายละเอียด
สำนักบริหารจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ในหัวข้อ การบันทึกข้อมูลหลักสูตรในระบบ CHECO โดยได้รับเกียรติจาก คุณนุชนภา รื่นอบเชย รก.ที่ปรึกษาด้านมาตรฐานการศึกษาปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการคณะกรรมการอุดมศึกษา ให้เกียรติเป็นวิทยากรในการบรรยาย เมื่อวันที่ 7 ก.พ. 2562 เวลา 09.30-16.00 น. ณ ห้องประชุมข้าวหอมมะลิ
  • ประกาศเมื่อ : 12/2/2562 12:35:06
รูปภาพกิจกรรม
Act Image
Act Image
Act Image
Act Image
Act Image
Act Image
Act Image
Act Image
Act Image
Act Image
Act Image
Act Image