กิจกรรมสำนัก กิจกรรม สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ

กิจกรรมสำนัก

หัวข้อ
สำนักบริหารฯ จัดโครงการสัมมนาในหัวข้อโครงการพัฒนาแผนแม่บทด้านวิชาการ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

รายละเอียด
สำนักบริหารฯ จัดโครงการสัมมนาในหัวข้อโครงการพัฒนาแผนแม่บทด้านวิชาการ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ในยุคนวัตกรรมเปลี่ยนโลก โดยได้รับเกียรติจาก รศ.เพ็ญรัตน์ หงษ์วิทยากร และ ดร.พีระพงศ์ ตริยเจริญ เป็นวิทยากร เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2562 ณ ห้องควีนสิริกิตต์ อาคารกล้วยไม้
  • ประกาศเมื่อ : 10/1/2562 11:09:08
รูปภาพกิจกรรม
Act Image
Act Image
Act Image
Act Image
Act Image
Act Image
Act Image
Act Image
Act Image
Act Image
Act Image
Act Image
Act Image
Act Image