กิจกรรมสำนัก กิจกรรม สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ

กิจกรรมสำนัก

หัวข้อ
สำนักบริหารจัดโครงการ "สหกิจศึกษาพบผู้ประกอบการ" และพิธีมอบรางวัลสหกิจศึกษาดีเด่น

รายละเอียด
สำนักบริหารจัดโครงการ "สหกิจศึกษาพบผู้ประกอบการ" และพิธีมอบรางวัลสหกิจศึกษาดีเด่นให้กับนักศึกษา เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2561 เวลา 13.00-16.30 น. ณ ห้องข้าวหอมมะลิ
  • ประกาศเมื่อ : 20/12/2561 12:00:07
รูปภาพกิจกรรม
Act Image
Act Image
Act Image
Act Image
Act Image
Act Image
Act Image
Act Image
Act Image
Act Image