กิจกรรมสำนัก กิจกรรม สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ

ประชุม

หัวข้อ
สำนักบริหารฯ จัดโครงการประชาสัมพันธ์หลักสูตรฯ สัมมนา และปาฐกถา งานเกษตรแม่โจ้ 85 ปี

รายละเอียด
สำนักบริหารฯ จัดโครงการประชาสัมพันธ์และรับนักศึกษาเชิงรุก ร่วมกับการประชุมวิชาการ บรรยายและปาฐกถา งานเกษตรแม่โจ้ 85 ปี โดยมีอาจารย์แนะแนวร่วมงานกว่า 52 ท่าน จาก 40 โรงเรียน 13 จังหวัดทั่วประเทศ ระหว่างวันที่ 13-15 ธ.ค. 2561 ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
  • ประกาศเมื่อ : 14/12/2561 9:48:49
รูปภาพกิจกรรม
Act Image
Act Image
Act Image
Act Image
Act Image
Act Image