กิจกรรมสำนัก กิจกรรม สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ

กิจกรรมสำนัก

หัวข้อ
โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ นำนักเรียนเข้ารับฟังการแนะแนวเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยแม่โจ้

รายละเอียด
สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ ร่วมกับคณะ/หลักสูตร ร่วมต้อนรับและให้ข้อมูลแนะแนวการเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ให้กับคณะครู/นักเรียน โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ ที่นำนักเรียนเข้ารับฟังการแนะแนวเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยแม่โจ้เป็นประจำทุกปี เมื่อวันที่ 30 พ.ย. 2561 ณ ห้องเอกภพวิทยา อาคารจุฬาภรณ์ คณะวิทยาศาสตร์
  • ประกาศเมื่อ : 14/12/2561 9:33:19
รูปภาพกิจกรรม
Act Image
Act Image
Act Image
Act Image
Act Image
Act Image
Act Image
Act Image
Act Image