กิจกรรมสำนัก กิจกรรม สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ

กิจกรรมสำนัก

หัวข้อ
สำนักบริหารฯ เชิญผู้ที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดห้องสอบปลายภาค 1/2561

รายละเอียด
สำนักบริหารฯ เชิญผู้ที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดห้องสอบปลายภาค 1/2561 เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2561 โดยมีผู้ที่เกี่ยวข้องในการควบคุม ดูแล และเตรียมความพร้อมในการจัดการห้องสอบร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง ณ ห้องประชุม สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ
  • ประกาศเมื่อ : 11/10/2561 14:30:33
รูปภาพกิจกรรม
Act Image
Act Image
Act Image
Act Image