กิจกรรมสำนัก กิจกรรม สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ

กิจกรรมสำนัก

หัวข้อ
สำนักบริหารฯ จัดโครงการอบอรมการใช้ระบบลงทะเบียนออนไลน์ ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 1

รายละเอียด
สำนักบริหารฯ จัดโครงการอบอรมการใช้ระบบลงทะเบียนออนไลน์ รวมถึงชี้แจงระเบียบ ข้อบังคับ ในประเด็นสำคัญที่เกี่ยวข้องกับนักศึกษา ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ระหว่างวันที่ 24-28 กันยายน 2561 ณ ห้องประชุมอาคม กาญจนประโชติ
  • ประกาศเมื่อ : 8/10/2561 11:11:30
รูปภาพกิจกรรม
Act Image
Act Image
Act Image
Act Image
Act Image
Act Image
Act Image
Act Image
Act Image