กิจกรรมสำนัก กิจกรรม สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ

กิจกรรมสำนัก

หัวข้อ
สำนักบริหารฯ จัดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในหัวข้อ คลีนิคหลักสูตรฯ

รายละเอียด
สำนักบริหารฯ จัดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในหัวข้อ คลีนิคหลักสูตร และการตรวจสอบการสำเร็จการศึกษา ให้กับผู้ที่เกี่ยวข้องในแต่ละหลักสูตร เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2561 ณ ห้องประชุมสำนักบริหารฯ ชั้น 2 อาคารอำนวย ยศสุข
  • ประกาศเมื่อ : 21/9/2561 11:07:34
รูปภาพกิจกรรม
Act Image
Act Image
Act Image
Act Image
Act Image