กิจกรรมสำนัก กิจกรรม สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ

กิจกรรมสำนัก

หัวข้อ
สำนักบริหารฯ จัดสัมมนาวิชาการ เรื่อง Outcome-Based Education (OBE) : สำหรับผู้บริหาร

รายละเอียด
สำนักบริหารฯ จัดสัมมนาวิชาการ เรื่อง Outcome-Based Education (OBE) : สำหรับผู้บริหาร เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2561 เวลา 08.30 น. - 15.00 น. ณ ห้องประชุมอาคม กาญจนประโชติ อาคารอำนวย ยศสุข
  • ประกาศเมื่อ : 23/8/2561 15:30:26
รูปภาพกิจกรรม
Act Image
Act Image
Act Image
Act Image
Act Image
Act Image
Act Image
Act Image
Act Image