กิจกรรมสำนัก กิจกรรม สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ

กิจกรรมสำนัก

หัวข้อ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ศึกษาดูงานสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ

รายละเอียด
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ศึกษาดูงานสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในด้านของระบบบริการการศึกษาและขั้นตอนในการปฏิบัติงานของทั้ง 2 มหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 24 กรกฏาคม 2561 ณ ห้องประชุมอาคม กาญจนประโชติ
  • ประกาศเมื่อ : 1/8/2561 15:39:21
รูปภาพกิจกรรม
Act Image
Act Image
Act Image
Act Image
Act Image
Act Image
Act Image
Act Image
Act Image