กิจกรรมสำนัก กิจกรรม สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ

กิจกรรมสำนัก

หัวข้อ
สำนักบริหารฯ จัดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในหัวข้อ จิตสำราญ งานสัมฤทธิ์

รายละเอียด
สำนักบริหารฯ จัดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในหัวข้อ จิตสำราญ งานสัมฤทธิ์ เพื่อเป็นการเสริมสร้างศักยภาพให้กับบุคลากรให้มีประสิทธิภาพในการทำงาน และการให้บริการ โดยมี อาจารย์ ดร. รัชชพงษ์ ชัชวาลย์ ให้เกียรติเป็นวิทยากรในการให้ความรู้ เมื่อวันที่ 24 พ.ค. 2561 ณ ห้องนพเก้า โรงแรมวีแอล
  • ประกาศเมื่อ : 1/6/2561 16:19:00
รูปภาพกิจกรรม
Act Image
Act Image
Act Image
Act Image
Act Image
Act Image
Act Image
Act Image
Act Image