กิจกรรมสำนัก กิจกรรม สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ

กิจกรรมสำนัก

หัวข้อ
สำนักบริหารฯ จัดโครงการศึกษาดูงานกองทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

รายละเอียด
สำนักบริหารฯ จัดโครงการศึกษาดูงานกองทะเบียนและประมวลผล และงานหลักสูตรและพัฒนาคณาจารย์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เมื่อวันที่ 25 พ.ค. 2561
  • ประกาศเมื่อ : 1/6/2561 16:04:43
รูปภาพกิจกรรม
Act Image
Act Image
Act Image
Act Image
Act Image
Act Image
Act Image
Act Image
Act Image
Act Image
Act Image
Act Image
Act Image
Act Image