กิจกรรมสำนัก กิจกรรม สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ

กิจกรรมสำนัก

หัวข้อ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ให้เกียรติเยียมชมศึกษาดูงาน สำนักฯ

รายละเอียด
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ให้เกียรติเยียมชมศึกษาดูงาน สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ นำโดย ศาสตราจารย์ ดร.วิไล รังสาดทอง รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ โดยได้มี ผศ.ดร. นิคม มูลเมือง รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ให้เกียรติกล่าวต้อนรับคณะผู้ดูงาน และแลกเปลี่ยนข้อมูล เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
  • ประกาศเมื่อ : 11/5/2561 10:04:05
รูปภาพกิจกรรม
Act Image
Act Image
Act Image
Act Image
Act Image
Act Image
Act Image
Act Image