กิจกรรมสำนัก กิจกรรม สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ

กิจกรรมสำนัก

หัวข้อ
สำนักบริหารฯ จัดโครงการในหัวข้อ Outcome Based Education แก่คณาจารย์วิทยาเขตชุมพร

รายละเอียด
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาและการดำเนินการหลักสูตรตามแนวทางการจัดการศึกษาที่มุ่งผลลัพธ์, OBE ให้กับคณาจารย์ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร โดยมี รองศาตราจารย์ ดร.บัณฑิต ทิพากร ให้เกียรติเป็นวิทยากร เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2561 ณ โรงแรมแก้วสมุยรีสอร์ท สุราษฎร์ธานี
  • ประกาศเมื่อ : 8/3/2561 13:43:02
รูปภาพกิจกรรม
Act Image
Act Image
Act Image
Act Image
Act Image
Act Image
Act Image