กิจกรรมสำนัก กิจกรรม สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ

กิจกรรมสำนัก

หัวข้อ
สำนักบริหารฯ ร่วมกับคณะจัดโครงการประชาสัมพันธ์หลักสูตรและการรับนักศึกษาเชิงรุก Hub 1

รายละเอียด
โครงการพัฒนาการประชาสัมพันธ์หลักสูตรและการรับนักศึกษาเชิงรุก ในระดับปริญญาตรี HUB 1 : วันที่ 11-12 มกราคม 2561 ณ โรงเรียนวิสุทธรังษี อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี
  • ประกาศเมื่อ : 25/1/2561 10:48:13
รูปภาพกิจกรรม
Act Image
Act Image
Act Image
Act Image
Act Image
Act Image
Act Image
Act Image
Act Image
Act Image
Act Image
Act Image