กิจกรรมสำนัก กิจกรรม สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ

กิจกรรมสำนัก

หัวข้อ
สำนักบริหารฯ ร่วมกับคณะ จัดโครงการประชาสัมพันธ์หลักสูตรและการรับนักศึกษาเชิงรุก Hub 2

รายละเอียด
สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ ร่วมกับคณะ/หลักสูตร จัดโครงการพัฒนาการประชาสัมพันธ์หลักสูตรและการรับนักศึกษาเชิงรุก ในระดับปริญญาตรี HUB 2 : วันที่ 19 มกราคม 2561 ณ วิทยาลัยเกษตรกรรมและเทคโนโลยีบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์
  • ประกาศเมื่อ : 25/1/2561 9:55:51
รูปภาพกิจกรรม
Act Image
Act Image
Act Image
Act Image
Act Image
Act Image
Act Image
Act Image
Act Image
Act Image
Act Image
Act Image
Act Image