กิจกรรมสำนัก กิจกรรม สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ

กิจกรรมสำนัก

หัวข้อ
สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ รับการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ประจำปี 2560

รายละเอียด
สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ รับการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ประจำปี 2560 โดยได้รับเกียรติจากคณะผู้ตรวจการประเมินโดย รศ.พิษณุ เจียวคุณ , รศ.ดร.จำเนียร บุญมาก , คุณอรณา พิทยากรศิลป์ , คุณวันทินี ปิ่นแก้ว เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2560 ณ ห้องประชุมศิขรินทร์ อาคารอำนวย ยศสุข
  • ประกาศเมื่อ : 18/12/2560 13:22:30
รูปภาพกิจกรรม
Act Image
Act Image
Act Image
Act Image
Act Image
Act Image
Act Image
Act Image
Act Image
Act Image
Act Image