กิจกรรมสำนัก กิจกรรม สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ

กิจกรรมสำนัก

หัวข้อ
คณะศึกษาดูงานด้านสหกิจศึกษาจากมหาวิทยาลัยพะเยา ให้เกียรติศึกษาดูงาน แลกเปลี่ยนเรียนรู้

รายละเอียด
คณะศึกษาดูงานด้านสหกิจศึกษาจากมหาวิทยาลัยพะเยา ให้เกียรติศึกษาดูงาน แลกเปลี่ยนเรียนรู้งานด้านสหกิจศึกษา สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2560 ณ ห้องประชุมศิขรินทร์ อาคารอำนวย ยศสุข
  • ประกาศเมื่อ : 27/11/2560 13:41:10
รูปภาพกิจกรรม
Act Image
Act Image
Act Image
Act Image
Act Image
Act Image
Act Image
Act Image
Act Image
Act Image
Act Image
Act Image