กิจกรรมสำนัก กิจกรรม สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ

กิจกรรมสำนัก

หัวข้อ
สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ จัดโครงการอบรมการลงทะเบียนออนไลน์ ประจำปีการศึกษา 2560

รายละเอียด
สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ จัดโครงการอบรมการลงทะเบียนออนไลน์ และชี้แจงระเบียบข้อบังคับนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 เพื่อให้นักศึกษาได้รับทราบถึงกฏ ระเบียบ ข้อบังคับนักศึกษาเบื้องต้น ที่เกี่ยวข้องกับการลงทะเบียน รวมไปถึงแนะนำขั้นตอนการใช้เว็บไซต์ในการลงทะเบียนแก่นักศึกษาชั้นปีที่ 1 เมื่อระหว่างวันที่ 18-22 กันยายน 2560 ณ ห้องประชุม อาคม กาญจนประโชติ
  • ประกาศเมื่อ : 22/9/2560 15:00:54
รูปภาพกิจกรรม
Act Image
Act Image
Act Image
Act Image
Act Image
Act Image
Act Image
Act Image