กิจกรรมสำนัก กิจกรรม สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ

ร่วมกิจกรรม

หัวข้อ
งานแสดงมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปี 2560

รายละเอียด
บุคลากรสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2560 1 ท่าน คือ คุณอัศวิน ธรรมตา โดยมีการจัดงานแสดงมุทิตาจิตให้แก่ผู้เกษียณอายุราชการ เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2560 ณ ศูนย์ฝึกอบรมและประชุมนานาชาติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
  • ประกาศเมื่อ : 22/9/2560 14:37:41
รูปภาพกิจกรรม
Act Image
Act Image
Act Image
Act Image
Act Image
Act Image
Act Image
Act Image
Act Image
Act Image
Act Image
Act Image