กิจกรรมสำนัก กิจกรรม สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ

กิจกรรมสำนัก

หัวข้อ
สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการจัดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อเพิ่มทักษะการให้บริการ

รายละเอียด
สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการจัดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร กิจกรรมการอบรมบุคลากรเพื่อเสริมประสิทธิภาพด้านการบริการ โดยได้รับเกียรติจากคุณ ระย้า เหลือหลาย นักธุรกิจให้เกียรติบรรยายเรื่องการให้บริการแก่ผู้รับบริการ และทักษะการให้บริการ ร่วมด้วยหัวข้อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ โดยคุณรัตติกา ชัยสวัสดิ์ เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2560 ณ รอยัลกอล์ฟคลับ เชียงใหม่
  • ประกาศเมื่อ : 22/9/2560 14:26:05
รูปภาพกิจกรรม
Act Image
Act Image
Act Image
Act Image
Act Image
Act Image
Act Image
Act Image
Act Image
Act Image
Act Image