กิจกรรมสำนัก กิจกรรม สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ

กิจกรรมสำนัก

หัวข้อ
สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการจัดประชุมบุคลากรสำนักและต้อนรับคณะผู้บริหาร

รายละเอียด
สำนักบริหารและพัฒนาวิชา จัดประชุมบุคลากรสำนัก อบรมการใช้งานระบบการลาออนไลน์ โดยได้รับเกียรติจากคุณอาทิตย์ แก้ถาวร และคุณนพมาศ ริยะนา จากศูนย์เทคโนโลยีเป็นวิทยากรแนะนำการใช้งานระบบ และในการนี้สำนักยังได้มีการแนะนำ ผศ.ดร.รัชดาภรณ์ ปันทะรส และ อ.ดร.ณัฐพล เลาห์รอดพันธุ์ ที่ได้รับตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักฯ ฝ่ายวิชาการ และรองผู้อำนวยการฝ่ายยุทธศาสตร์ และสารสนเทศ ตามลำดับ เมื่อวันที่ 21 ก.ค. 2560 ณ ห้องประชุมศิขรินทร์ อาคารอำนวย ยศสุข
  • ประกาศเมื่อ : 21/7/2560 13:52:29
รูปภาพกิจกรรม
Act Image
Act Image
Act Image
Act Image
Act Image
Act Image
Act Image
Act Image
Act Image