กิจกรรมสำนัก กิจกรรม สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ

กิจกรรมสำนัก

หัวข้อ
ธนาคารไทยพาณิชย์ ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดทำบัตรนักศึกษาใหม่ ให้กับนักศึกษาใหม่ รหัส 60

รายละเอียด
ธนาคารไทยพาณิชย์ ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดทำบัตรนักศึกษาใหม่ ให้กับนักศึกษาใหม่ รหัส 60 เมื่อวันที่ 14-16 มิ.ย. 2560 ณ ห้องประชุมอาคม กาญจนประโชติ
  • ประกาศเมื่อ : 26/6/2560 11:43:49
รูปภาพกิจกรรม
Act Image
Act Image
Act Image
Act Image
Act Image
Act Image
Act Image
Act Image