กิจกรรมสำนัก กิจกรรม สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ

กิจกรรมสำนัก

หัวข้อ
สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับรายงานตัวนักศึกษาใหม่ ประจำปี 2560

รายละเอียด
สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับรายงานตัวนักศึกษาใหม่ ประจำปี 2560 ระหว่างวันที่ 25-26 พฤษภาคม 2560 ณ ศูนย์กีฬากาญจนาภิเษก รัชกาลที่ 9
  • ประกาศเมื่อ : 26/5/2560 14:56:14
รูปภาพกิจกรรม
Act Image
Act Image
Act Image
Act Image
Act Image
Act Image
Act Image
Act Image
Act Image
Act Image