กิจกรรมสำนัก กิจกรรม สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ

กิจกรรมสำนัก

หัวข้อ
สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการเข้าร่วมเดินขบวนในงานพิธีดำหัวผู้อาวุโส และอธิการบดี ประจำปี 2560

รายละเอียด
สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการเข้าร่วมเดินขบวนในงานพิธีดำหัวผู้อาวุโส และอธิการบดี ประจำปี 2560 เพื่อเป็นการสืบสานประเพณีปีใหม่เมืองของชาวล้านนา หรือประเพณีปีใหม่ไทยช่วงเทศกาลสงกรานต์ เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2560
  • ประกาศเมื่อ : 5/5/2560 11:21:02
รูปภาพกิจกรรม
Act Image
Act Image
Act Image
Act Image
Act Image
Act Image
Act Image
Act Image
Act Image
Act Image
Act Image