กิจกรรมสำนัก กิจกรรม สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ

กิจกรรมสำนัก

หัวข้อ
สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ ศึกษาดูงานด้านแผนกลยุทธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

รายละเอียด
สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ ศึกษาดูงานด้านแผนกลยุทธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต โดยเข้าเยี่ยมชม ศึกษาดูงาน ในส่วนของการจัดการหลักสูตรแบบ International และการจัดการค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจ่าย รวมไปถึงการจัดการด้านอื่นๆ ของสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2560
  • ประกาศเมื่อ : 1/5/2560 13:52:51
รูปภาพกิจกรรม
Act Image
Act Image
Act Image
Act Image
Act Image
Act Image
Act Image
Act Image
Act Image
Act Image