กิจกรรมสำนัก กิจกรรม สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ

กิจกรรมสำนัก

หัวข้อ
สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการจัดกิจกรรมทบทวน และจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ประจำปี 2560

รายละเอียด
สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการจัดกิจกรรมทบทวนแผนและจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2560 โดยมี ผศ.ดร. นิคม มูลเมือง รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการให้เกียรติเข้าร่วมกิจกรรมร่วมกับบุคลากรสำนักอย่างพร้อมเพรียง เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2560 ณ โรงแรม รอยัล ปาล์ม ฟร้อน
  • ประกาศเมื่อ : 28/4/2560 16:39:39
รูปภาพกิจกรรม
Act Image
Act Image
Act Image
Act Image
Act Image
Act Image
Act Image
Act Image
Act Image